0948.00.44.66
(028)62 779666

Ghế băng chờ bọc nệm